Zadowalający postęp w nauce: Co to jest, jak się odwołać – NerdWallet

Jeśli osiągniesz zadowalające postępy w nauce, pomoże Ci to w zachowaniu prawa do federalnej pomocy studenckiej, w tym stypendiów, dolarów na studia i pożyczek studenckich.

Aby kwalifikować się do otrzymania federalnej pomocy finansowej – grantów, funduszy na naukę pracy i pożyczek studenckich – studenci szkół wyższych muszą spełniać określone standardy w klasie. W pomocy finansowej mówi się, że standardy te nazywane są zadowalającym postępem w nauce. Oto przegląd SAP i jak się odwołać, jeśli nie spełniasz wymaganych standardów.

Jakie są zadowalające postępy w nauce?

Aby spełnić standardy SAP i zachować prawo do federalnej pomocy finansowej, studenci zazwyczaj muszą wykonać wszystkie poniższe czynności:

  • Utrzymanie określonej średniej ocen
  • Wypełnij pewien procent prób uzyskania kredytu
  • Postęp w kierunku ukończenia studiów w określonym przedziale czasowym

Każda szkoła ustala własną zadowalającą politykę postępu w nauce, ale zazwyczaj studenci muszą utrzymywać średnią co najmniej C i dotrzymywać tempa, aby ukończyć program w ciągu 150% długości programu, zgodnie z Federalnym Podręcznikiem Pomocy Studentom 2016-17. Niektóre szkoły posiadają kalkulatory SAP, które pomagają określić tempo realizacji programu. Skontaktuj się z biurem pomocy finansowej szkoły, aby dowiedzieć się, jakie szczególne wymagania musisz spełnić.

Skontaktuj się z biurem pomocy finansowej szkoły, aby dowiedzieć się, jakie szczególne wymagania musisz spełnić.

Co się stanie, jeśli nie osiągniesz zadowalających postępów w nauce?

Jeśli nie osiągniesz zadowalających postępów w nauce, szkoła może udzielić Ci ostrzeżenia o pomocy finansowej. W dalszym ciągu będziesz otrzymywać pomoc finansową w okresie ostrzegawczym, który trwa zazwyczaj przez jeden semestr akademicki. Jeśli nie nadrobisz zaległości do końca okresu ostrzegawczego, federalna pomoc finansowa zostanie zawieszona.

Jak sprawić, by postęp w nauce był zadowalający

Jeśli tracisz prawo do federalnej pomocy finansowej, ponieważ nie spełniasz standardów SAP szkoły, możesz się odwołać, jeśli szkoła na to pozwala. Twoja szkoła może przyjąć Twoje odwołanie, jeśli doświadczysz jednej z poniższych sytuacji:

  • Śmierć krewnego
  • Inne szczególne okoliczności, takie jak przemoc domowa lub kwestie rodzinne

Wizerunek dzięki uprzejmości Wayne State University, Office of Student Financial Aid

Co dzieje się po złożeniu przez Ciebie zadowalającego odwołania od decyzji o postępach w nauce

Jeśli Państwa odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, zostaną Państwo umieszczeni w okresie próbnym i pozostaną Państwo uprawnieni do otrzymania federalnej pomocy finansowej. W okresie próbnym szkoła może wymagać, abyś miał akademicki plan powrotu na właściwe tory.

Jeśli Państwa odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, zostaną Państwo umieszczeni w okresie próbnym i pozostaną Państwo uprawnieni do otrzymania federalnej pomocy finansowej.

Jeśli Twoje odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, pomoc finansowa zostanie zawieszona do momentu spełnienia standardów SAP. Skontaktuj się z biurem pomocy finansowej szkoły, aby dowiedzieć się, co należy zrobić, aby osiągnąć zadowalający postęp w nauce, a także dowiedzieć się, jakie są możliwości zapłaty za studia w międzyczasie. Możesz być w stanie uzyskać prywatny kredyt studencki, ale niektórzy prywatni pożyczkodawcy również wymagają, aby studenci osiągali zadowalające postępy w nauce.

Like this post? Please share to your friends:
Bad Side

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: